Sığınaklarımızda yaşayan göçmenler … ve ağaçlar

Gecekondular çimler üzerinde derme çatma barınaklar inşa etti ve bahçe barınaklarını yoksul kamplarına dönüştürdüler. Bazıları ağaçlarda evler bile kurdular – hepsi sahiplerinin izni olmadan. En azından Peterborough, Cambs’taki mülkler dört ay önce işgal edildi. İstenmeyen topluluk şimdi büyük bir kampa dönüşmüştür.Rubbish, elma şarabı şişeleri, insan dışkısı içeren plastik torbalar ve bölgedeki dağınık bırakılmış ilaç iğneleri […]

Kalça protezi tezahürat

Bu yüzden, bu hantal ve gereksiz yere müdahaleci belgelerin koalisyon Hükümeti tarafından elden çıkarılacağını rapor edebilmek mükemmeldir. Bu politika için en azından yeni rejim bir tezahüratı hak ediyor: HIP’ler, mantıklı bir karar için hiporay.