Yurtiçi harcamalar Alman ekonomik başarısını arttırdı

Alman ekonomisi 2014 yılında yüzde 1,5 oranında büyüdü, üç yıldan daha uzun sürede atılan en büyük artış, sağlıklı yerel harcamalar ve ihracat pazarlarında devam eden güçlü bir varlığın artmasıydı. Ukrayna’daki krize ve zayıf bir avro bölgesine rağmen, Alman işsizliği düşük kalmaya devam ederken, Almanların harcadığı rekorda ve cebinde para ile istihdam. Federal İstatistik Ofisi, Alman işletmelerinin makine ve teçhizatın geliştirilmesine büyük yatırım yaptığını işaret ediyor. Hanehalkı harcamaları yüzde 1,1 arttı.