Dehşete kapılmış kadın, daha önce ineklerde görülen paraziter enfeksiyonu kestikten sonra 14 ameliyatı gözünden çıkarır.

Bir kadın, dünyada daha önce hiç sığırda görülen bir göz istilası işleyen bir insanın ilk vakasında 14 WORMS’u gözünden çekti. Abby Beckley, küçük eleştirmenlerin göz küresi boyunca süründüğü ve vücudunu terk etmeyi reddettiği haftalar süren testlere ve beklemeye katlanmak zorunda kaldı. Yazını Craig, Alaska’da ticari bir somon balıkçı teknesinde çalışarak geçirdiği zaman 26 yaşındaydı. göz kapağının altında bir şey hissettiği yolculuk. Gözünü kontrol etmeye gitti ve göz kapağının altından küçük bir kıvrık solucan çıkardığında dehşete kapıldı. Ona baktım ve hareket ediyordu. Ve sonra yaklaşık beş saniye içinde öldü. Sonunda, bir kaç hafta içinde doktorlar umutsuzca yaratıkları araştırmaya çalışırken, 14 solucanı gözünden çekip bıraktı. Onları Temmuz 2016’da ilk keşfettiğinde konuşan CNN’e: Sol gözüm yeni geldi