ABD ekonomik büyümesi soğuyor, tüketici harcamalarında işaretleme konusunda bir iz yok

ABD ekonomik büyümesinde geçen yılın son üç ayında keskin bir yavaşlama oldu. Tüketici harcamaları hızlanmaya devam etti – aslında 2006’dan bu yana en yüksek hızdaydı. Ancak işletmeler daha az harcadı ve ticaret açığı – ithalat ve ihracat arasındaki fark genişledi. Rapor, Federal Rezerv’in ekonominin “katı bir hızda” genişlediğini söyledikten iki gün sonra geldi. ABD merkez bankası politika belirleyicilerinin bu yıl faiz oranlarını yükseltmeye başlamasını sürdüren bu iyileştirilmiş değerlendirme. Gayri safi yurtiçi hasıla 2013’teki aynı döneme göre yüzde 2,6 oranında artmıştır. Ekonomistlerin çoğu, düşük yakıt fiyatları ve ABD’nin dünyanın başka yerlerindeki zayıf ekonomilerle başa çıkabilecek kadar güçlü olması nedeniyle yavaşlamanın muhtemelen kısa süreceğine inanıyor.